Skip primary navigation

FIND YOUR COUNTRY

VIEW GLOBAL WEBSITE

FİNANSMAN

Yönlendirmeyi atla

FİNANS & SİGORTA

Bir Jaguar sahibi olmak, eşsiz bir deneyimdir ve sunulan avantajlar otomobilin kendisinin de ötesine geçer. Araç Sahipleri bölümü, bir Jaguar sahibi olmanın avantajları ve yararlanabileceğiniz ilave hizmetler hakkında bilgiler sunar.

Jaguar Finans Hizmetleri, özellikle Jaguar müşterileri için geliştirilmiş birçok rekabetçi finans ve sigorta planları sunar.

GEREKLİ EVRAKLAR

Ücretli Olmanız Halinde:

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Maaş bordrosu fotokopisi (son aya ait ) veya şirket yetkililerince kaşelenmiş / imzalanmış aylık gelir yazısı,
 • Maaş yazısını imzalayan şirket yetkililerinin imza sirküleri fotokopisi,
 • Noter tasdikli imza beyannamesi
 • Beyan edilen adresin doğruluğunun teyidi için, kredi başvurularında aşağıdaki evraklardan birisinin gönderilmesi mecburidir.

- Yerleşim yeri belgesi (ikametgah) veya ilgili adına son 3 ay içinde düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz, telefon faturalarından biri

Serbest Çalışan Olmanız Halinde:

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Vergi Levhası fotokopisi,
 • Noter tasdikli imza beyannamesi,
 • 2009-2010 Gelir belgesi (3 aylık Serbest İşletme Hesap Özeti Fotokopisi ).
 • Beyan edilen adresin doğruluğunun teyidi için, kredi başvurularında aşağıdaki evraklardan birisinin gönderilmesi mecburidir.

- Yerleşim yeri belgesi (ikametgah) veya ilgili adına son 3 ay içinde düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz, telefon faturalarından biri

Emekli Olmanız Halinde:

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Noter tasdikli imza beyannamesi,
 • Emekli maaşının yattığı banka hesap cüzdanı fotokopisi.
 • Beyan edilen adresin doğruluğunun teyidi için, kredi başvurularında aşağıdaki evraklardan birisinin gönderilmesi mecburidir.

- Yerleşim yeri belgesi (ikametgah) veya ilgili adına son 3 ay içinde düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz, telefon faturalarından biri

Tüzel Firma Sahibi Olmanız Halinde:

 • Ortaklara ait nüfus cüzdanı fotokopileri,
 • 2009 yılına ait vergi levhası fotokopisi,
 • Sicil Gazetesi fotokopisi (Şirketin kuruluşunu, ortaklık yapısını ve değişiklik varsa son durumunu gösteren),
 • Güncel noter tasdikli imza sirküleri,
 • 31.12.2008 – 31.12.2009 karşılaştırmalı bilanço – gelir tablosu (Vergi dairesince (veya yeminli mali muşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir) onaylanmış son yıla ait bilanço ve gelir tablosu fotokopisi (Ancak, filo kredisi başvurularında, son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu gerekmektedir),
 • 2010 yılına ait son dönem mizan fotokopisi.
 • Ticaret siciline tescile dair belgeler